CPT: COMITÉ DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

Europako Kontseiluaren menpe dagoen CPTk 2011. urtean egin zuen informean gure adierazpenei sinisgarritasuna eman zien (12 eta 14. puntuak).

El Comité europeo para la Prevención de la Tortura dependiente del Consejo de Europa otorga veracidad a nuestros testimonios (puntos 12 y 14 del informe de 2011).